دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ترویج زایمان های طبیعی در سطح کشور پیشرو است

  • PDF

کارشناس مسئول مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این دانشگاه در زمینه کاهش سزارین و ترویج زایمان طبیعی یکی از دانشگاههای پیشرو است به طوریکه کاهش سزارین طبق اهداف طرح تحول نظام سلامت 10 درصد در سال پیش بینی شده و خراسان رضوی در این زمینه به وضعیت مطلوب رسیده است.

به گزارش وب دا، فاطمه دستفان افزود: در نیمه نخست امسال تعداد زایمان ها به روش سزارین در بیمارستان های دولتی و خصوصی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
وی بیان کرد: زایمان های طبیعی در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی از 44 به 53 درصدافزایش پیدا کرده است.
وی کل زایمان های صورت گرفته در خراسان رضوی در شش ماهه اول امسال را 63 هزار مورد عنوان کرد و افزود: 34 هزار مورد از این زایمان ها طبیعی بوده است.
وی از کاهش حدود 12 درصدی عمل سزارین در مناطق زیرپوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی خبر دادو افزود: میزان سزارین ها طی این مدت از 56 به 46.7 درصد کاهش یافته است.   
وی بیان کرد:برای این منظور فرانشیز برخی بیمارستان های خصوصی مانند رضوی و امام سجاد (ع) در مشهد رایگان شده است.
وی گفت: از سوی دیگر شاخص مرگ و میر مادران باردار در مناطق زیر پوشش این دانشگاه نیز کاهش چشمگیری یافته است.
وی اظهار کرد: در طول سالهای 1392 و 93 شاخص مرگ و میر مادران باردار در خراسان رضوی از 20.7 به 15.6 کاهش یافته است.