افتتاح بخش اورژانس اطفال بيمارستان قائم(ع) مشهد

  • PDF

به همت خيران سلامت، بخش اورژانس اطفال مرکز آموزشي پژوهشي درماني قائم(ع) از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد پس از بهسازي و بازسازي، افتتاح شد.

به گزارش وب دا، در مراسمي که با حضور معاون درمان،رييس و مديران بيمارستان، قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور مشارکتهاي اجتماعي و خيران سلامت برگزار شد بخش اورژانس اطفال که به همت برادران نيک باف بهسازي و بازسازي شده است افتتاح گرديد.

بهسازي و بازسازي تاسيسات زير بنايي، تامين امکانات مورد نياز اتاق هاي بستري در راستاي ارتقا هتلينگ، بهسازي سيستم گرمايش و سرمايش وبهسازي اتاق هاي بستري و سرويس هاي بهداشتي ازجمله اقدامات صورت گرفته  به شمار مي رود که با هزينه اي بيش از 75 ميليارد ريال صورت گرفته است.

بخش اورژانس اطفال بيمارستان قائم (عج) با 32 تخت فعال تنها مرکز سانترال اعصاب اطفال درشرق کشور به شمار مي رود که علاوه بر کودکان بيمار خراسان رضوي به ديگر بيماران از استانهاي شرقي کشور خدمات رساني مي نمايد.

قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور مشارکت های اجتماعی در این مراسم با قدرداني از حمايتهاي خيران در توسعه و بهسازي واحدهاي بهداشتي و درماني اظهار داشت: فعاليت و حمايتهاي مادي و معنوي خيران در حوزه هاي بهداشتي و درماني نقش موثري در ارتقاء سلامت جامعه دارد.

دکتر خدايي با اشاره به بهسازي و باز راه اندازي بخش اطفال بيمارستان قائم(ع) از خيران سلامت "برادران نيک باف" که در ساخت و بهسازي اين بخش، دانشگاه را همراهي نمودند قدرداني کرد.

در ادامه اين مراسم لوح سپاس و هدايايي به رسم يادبود به خيران سلامت اهدا شد.