آغاز ساخت كلينيك ويژه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد

  • PDF

کار ساخت کلينيک ويژه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد آغاز شد.

به گزارش وب دا، رييس بيمارستان شهيد هاشمي نژاد اظهار داشت: اين طرح در راستاي برنامه تحول نظام سلامت و به منظور گسترش خدمات به بيماران و مراجعين با زيربناي سه هزار و 600 متر مربع در شش طبقه ساخته مي شود.

دكتر موسوي مدت اجراي اين طرح را يك سال اعلام کرد و گفت: كلينيك ويژه اين مرکز قرار است با هزينه اي بالغ بر 60 ميليارد ريال ساخته شود.