برگزاري دوره هاي آموزشي زایمان فیزیولوژیک در شهرستان کاشمر

  • PDF

در راستای ترویج زایمان طبیعی در حوزه بهداشت کاشمر،کلاسهای آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک برای مادران باردار در شهرستان کاشمر در حال برگزاري است.

با توجه به عوارض سزارین و سیاستهای  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  مبنی بر ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین، کلاسهای آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک برای مادران باردار در حوه بهداشت شهرستان کاشمر، با همکاری چهارنفر از کارشناسان مامایی آموزش دیده جهت این گروه هدف برگزار می شود.

ملکی زاده کارشناس مامایی مرکز بهداشت کاشمر گفت: در این کلاسها موضوعاتی از قبیل آمادگی برای زایمان طبیعی و مزایای آن، نقش تغذیه و ورزش در دوران بارداری، مراقبت از نوزاد، شیردهی وسایر موارد مربوطه به مراجعین آموزش داده میشود.

این کارشناس مامایی خاطر نشان کرد: در طول ماههای بارداری مادر، جلساتی نیز با حضور همسران ایشان برگزار، که در این جلسات موضوعاتی از قبیل اختلالات روحی روانی دوران بارداری و نقش همسران در دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان مطرح می گردد.

وی گفت: مادران شرکت کننده در این دوره ضمن برخورداری از طرح همراه آموزش دیده، با حضور در بخش زایشگاه با فضای فیزیکی و پرسنل بخش زایشگاه نیز آشنا می شوند.

ملکی زاده افزود: این کلاسها از نیمه دوم بارداری ( هفته 20 حاملگی) هر مادر باردار شروع می شود و 8 جلسه ادامه دارد .

شایان ذکر است کلاسهای مذکور از ابتدای آذر ماه در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 18-16  در پایگاه بهداشتی امام حسین (ع) کاشمر واقع در خیابان 15 خرداد برگزار می گردد.