در راستاي بررسي برنامه تحول نظام سلامت، بازدید کارشناسی از بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه

  • PDF

در راستاي ارزیابی نحوه ارائه خدمات و چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت تمامي فرایندهای بیمارستانی، بازدیدهای کارشناسی از  مراکز درماني زير پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال انجام است.

به گزارش وب دا؛ اين بازديد با حضور معاون درمان، مديران حوزه معاونت درمان و نمايندگان معاونتهاي غذا و دارو و آموزشي به منظور بررسي روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حال انجام است و بر اساس اين برنامه،صبح امروز  تيم کارشناسي در مرکز آموزشي پژوهشي درماني قائم(عج) حضور يافتند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نشستي در سالن جلسات بيمارستان قائم برگزار شد ضمن قدرداني از مسئولان اين مرکز در اجراي بسته هاي برنامه تحول نظام سلامت اظهار داشت: يکسان سازي ديدگاهها و نظرات ستاد و صف از مهمترين اهداف اين بازديد است که اگر در جايي نياز به هماهنگي بيشتر وجود دارد در کنار يکديگر آن را مرتفع کنيم.

دکتر مدقق با بيان اينکه در اجراي برنامه هاي محوله تمامي مسئولان و کارکنان مراکز درماني به صورت مسئولانه و عاشقانه عمل مي کنند خاطر نشان کرد: اگر اين نوع نگاه و عملکرد نباشد به طور حتم در دستيابي به اهدافمان موفق نخواهيم شد.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيز در اين نشست با بیان این نکته که در راستای ارزیابی و بررسی جامع خدمات در قسمت های مختلف بیمارستانی، برنامه بازدید و ارزیابی از قسمت های مختلف بیمارستان های دانشگاه را دنبال می کنیم، گفت: از دیگر اهداف این برنامه بررسی جامع چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.

دکتر خيامي با اشاره به فرایندهای مختلف بیمارستانی در حوزه درمان، تصریح کرد: این طرح علاوه بر مورد فوق فرایندهای مختلف بیمارستانی مانند امور اداری، مالی، آموزشی و وضعیت کلی بیمارستانی را در قالب بازدیدهای یک تیم کامل متشکل از همه مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف معاونت درمان به همراه نمایندگان معاونت های آموزشی، غذا و دارو و توسعه به انجام می رساند.

دکتر خیامی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مسئول برگزاری این جلسات بازدیدی دانست و عنوان کرد: این بازدیدها به صورت یک روزه از بیمارستان های دانشگاه انجام می گیرد که معمولا هر دو هفته یک بار تیم ارزیاب در یک بیمارستان حضور و در قالب چنین جلساتی به گزارش گیری از وضعیت بیمارستان های دانشگاه علوم پزشی مشهد می پردازند.

وی بازدید از فرایندهای مختلف درمان در بیمارستان قائم(عج) مشهد را نهمین بازدید از این دست عنوان و خاطر نشان کرد: تا کنون هشت بیمارستان دانشگاه را با این سیستم گزارش دهی مورد بررسی قرار داده و بیمارستان قائم(عج) نهمین بیمارستانی است که تلاش می شود با توجه به وسعت کار در این بیمارستان تا پایان امروز گزارش کاملی از روند و نحوه ارائه خدمات در آن را احصاء کنیم.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه با بیان این موضوع که گزارشی که کارشناسان و مدیران ظرف دو الی سه ساعت به صورت میدانی احصاء می کنند گزارش کاملی از روند اجرای فرایندهای نحوه ارائه خدمات درمانی و سایر موارد مرتبط است ابراز داشت: پس از جمع بندی گزارشات با حضور معاون درمان و ریاست بیمارستان و مدیران ستادی بیمارستانی مشکلات موجود در بیمارستان قائم(عج) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دکتر خیامی از ارائه ماحصل این گزارشات در قالب یک گزارش کتبی به ریاست بیمارستان خبر داد و اظهار داشت: پس از ارائه گزارش کتبی به رئیس بیمارستان، درخواست داده می شود تا اقدامات ذی ربط در خصوص رفع مشکلات و موارد ارائه شده و نیز هر گونه ابداع و نو آوری در ارائه خدمات از سوی بیمارستان صورت بگیرد.

وی به بیمارستان های باقی مانده در سیستم گزارش گیری معاونت درمان دانشگاه اشاره و ابراز داشت: بیمارستان های امام رضا(ع)، منتصریه و ابن سینا، سه بیمارستانی است که در ادامه این طرح به بازدید و ارزیابی از قسمت های مختلف آن خواهیم پرداخت.