راه اندازي دو درمانگاه تخصصي در بيمارستان ثامن الائمه(ع) چناران

  • PDF

مدير شبکه بهداشت و درمان چناران، از راه اندازي دو درمانگاه تخصصي در بيمارستان ثامن الائمه(ع) اين شهرستان خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر رجب پور اظهار داشت: به منظور افزايش خدمات رساني به شهروندان اين شهرستان و جلوگيري از اعزام بيماران به مرکز استان، دو درمانگاه تخصصي شامل چشم و ارتوپدي در بيمارستان ثامن الائمه(ع) راه اندازي شد.

وي خاطر نشان کرد: متخصصين ارتوپد و چشم،چهار روز در هفته در محل درمانگاه تخصصي بيمارستان ثامن الائمه(ع) خدمات ارائه مي دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان چناران خاطر نشان کرد: مراجعین به این درمانگاه با تعرفه دولتی ویزیت خواهند شد.