راه اندازي مرکز سلامت جامعه در بردسکن و ارائه خدمات ادغام يافته سلامت

  • PDF

در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، مرکز سلامت جامعه شهرستان بردسکن را اندازي شده است.

 

به گزارش وب دا، به دنبال اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت در بخش درمان که منجر به دسترسی مردم به خدمات تخصصی و کاهش هزینه در بخش بستری بیماران و رضایتمندی مردم از ارایه این خدمات گرديد، طرح تحول نظام سلامت در بخش بهداشت نيز به اجرا در آمد و بر همین اساس، مرکز سلامت جامعه شهرستان بردسکن راه اندازی شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن خاطر نشان کرد: در اين مرکز خدمات ارتقاء سلامت جامعه از جمله غربالگری بیماری های غیرواگیر، مشارکت مردم، اجرای برنامه خودمراقبتی توسط سفیران سلامت مدارس، سطح بندی خدمات توسط کارشناسان روانشناسی و تغذیه و ارائه خدمات به صورت فعالانه و ارتقای سیستم مدیریتی و نظارتی برنامه و در نظر گرفتن برنامه برای سنین مختلف از نوزادی تا سالمندی ارائه مي شود.

دکتر حسين زاده خاطر نشان کرد: به همين منظور به کارگيري و جذب سه ماما، دو کارشناس بهداشت محیط، سه کارشناس بهداشت خانواده، یک کارشناس مدارک پزشکی دو پرستار ، یک کارشناس ارشد روان ، یک کارشناس تغذیه و یک نیروی خدماتی در اين مرکز به اجرا در آمده است.

وي با اشاره به اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت اظهار داشت: اين برنامه در قالب 7 بسته خدمات و 9 برنامه پشتیبان اجرا مي شود که یکی از این بسته‌ها، ارایه خدمات فعال  به جمعیت تحت پوشش شهرها می‌باشدبه طوری که با تبدیل‌شدن مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی این شهر به مرکز سلامت جامعه و پایگاه سلامت جامعه، بسته‌های خدمتی جدیدی به شهروندان ارائه می‌شود.