دولت با تمام توان پشتیبان طرح تحول نظام سلامت است

  • PDF

وزیر بهداشت در رابطه با اجرای طرح تحول نظام سلامت به همه دانشگاه های علوم پزشکی قطب شمال شرق کشور خداقوت گفت و تصریح کرد: روزانه گزارش فعالیت تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور را پیگیری می کنم و با توجه به معدود بودن مشکلات، بنظر می رسد وضعیت، خوشحال کننده است.

تکمیل بسته های بهداشتی

به گزارش خبرنگار وبدا، دکتر سیدحسن هاشمی که به منظور بازدید و بررسی روند اجرای طرح تحول نظام سلامت به مشهد سفر کرده است، از تکمیل بسته های بهداشتی خبر داد و خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی قطب شمال شرق کشور، گفت: بیشتر از درمان به بهداشتی ها کمک کنید و حمایت های لازم را برای اجرای بسته های بهداشتی صورت دهید.

توجه به مقوله بهداشت مأموریت ویژه وزراتخانه

وی با تأکید بر نگاه سلامت محور به جای درمان محور، پیشگیری را بر درمان مقدم دانست و اظهار کرد: کار اصلی ما، توجه به مقوله بهداشت است و بزودی بسته های بهداشتی نیز اجرایی می شود، اما آغاز طرح تحول نظام سلامت با بسته های درمانی، موجب شد که شیرینی تحول در ذائقه مردم بنشیند، چراکه در این حوزه، بیشتر گرفتار بودند

بدون فوت وقت و صادقانه نواقص را بپذیریم

دکتر هاشمی با ابرازامیدواری نسبت به پیمودن مسیر آغاز شده طرح تحول نظام سلامت با قدرت، قوت و اقتدار هرچه بیشتر، اذعان کرد: بی تردید هر حرکتی ممکن است اشکالاتی در نفس خود داشته باشد و هیچ  یک بری از خطا نیستیم و نکته حایزاهمیت در این مسیر، نظارت، دقت و بهنگام و بدون فوت وقت صادقانه نواقص احتمالی را بپذیریم و درصدد رفع آن برآییم.

برخی افراد همیشه در حال گمانه زنی هستند

موضوعی که وزیر بهداشت در ادامه نشست بررسی فعالیت های صورت گرفته از سوی دانشگاه های علوم پزشکی قطب شمال شرق کشور به آن اشاره کرد، این که: «قطار هرچه سرعتش بیشتر باشد، سنگ پرانی ها به سمتش بیشتر است و زمانی که ایستاده، کسی به سمتش سنگ پرتاب نمی کند؛ از این رو در مواجهه با طرح تحول نظام سلامت نیز، برخی افراد تنها بدنبال منفی بافی بوده و همیشه در حال گمانه زنی و طرح اشکالات هستند.

تمامی هزینه ها بطور کامل کنترل شده است

دکتر هاشمی اذعان کرد: تمامی هزینه ها بطور کامل کنترل شده و سقف هر دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانی مشخص است و به این ترتیب برای اولین بار است که این تخصیص ها داده می شود و اگر در ادامه به بیمارستان ها فرصت تصمیم گیری داده شود، بطورقطع اتفاقات بسیار ارزنده و مثبتی را شاهد خواهیم بود.

دولت تمام قد پشتیبان طرح تحول است

وزیربهداشت سخنانش را با این تأکید به پایان برد که: «تصور کوتاه مدت بودن طرح، محال است و این اقدام بزرگ آبروی دولت و نظام است و به هیچ وجه مقطعی نیست و دولت تمام قد پشتیبان طرح تحول است.»