نتايج ارزيابي‌ها از روند اجراي طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد

  • PDF
نامه الکترونیک چاپ PDF
با ابلاغ برنامه ارتقاي "هتلينگ" بيمارستان‌هاي دانشگاهي در قالب طرح تحول نظام سلامت از سوي وزارت بهداشت، پيگيري و اجرايي شدن برنامه از نيمه خرداد ماه در دستور کار دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي کشور قرار گرفت.

به گزارش وبدا، در همين رابطه، دکتر سيدسعيد سعيدي، مسوول دبيرخانه ستاد برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد با اشاره به اين که مقدمات اجراي ارتقاي "هتلينگ" بيمارستان‌هاي دانشگاهي از نيمه ارديبهشت ماه آغاز شده است، اظهار کرد:در اين برنامه از مسوولان بيمارستان‌ها خواسته شده است که ليست موردنياز اتاق‌هاي بستري بيماران را تهيه و براي بهبود کيفيت خدمات بستري، بصورت علي‌الحساب اعتبار لازم را دريافت کنند.

بر اساس اظهارنظر اين مقام مسوول، ‌اعتبارات طبق نظر ارزياباني که از طرف دانشگاه به بيمارستان‌ها اعزام مي‌شوند توزيع شده و براي اجراي مناسب آن نيز نظارت و پايش مستمر صورت مي‌گيرد.

اين طرح در پي شکايات فراوان بيماران درباره کيفيت نامناسب تخت‌هاي بستري، نوع منوي غذا، سرويس‌هاي بهداشتي به اجرا درآمد تا کيفيت خدمات بستري در راستاي افزايش رضايتمندي بيماران، بهبود ‌يابد.

اکنون، گزارش‌ها و ارزيابي‌هاي صورت گرفته از بيمارستان‌هاي مشهد، شهرستان‌ها و قطب شمال شرق بيانگر آنست که فاز يک طرح "هتلينگ" که از 12خرداد ماه آغاز شده بود، پس از يکماه در 12تيرماه به پايان رسيده است.

با اعلام گزارش اتمام اين مرحله از طرح ارتقاي هتلينگ به وزارت بهداشت، بودجه  و اعتبارات لازم در اختيار تمامي بيمارستان‌ها قرار گرفته و به آنها، دو ماه فرصت داده شده تا جهت انجام تعميرات اقدام کنند. اين درحاليست که در حال حاضر تمامي بيمارستان‌ها در مرحله پيش‌ستاره هستند.

زايمان رايگان

برنامه ترويج زايمان طبيعي و شيوه‌نامه نظارت برحسن اجراي آن يکي از موارد ابلاغي در طرح تحول نظام سلامت بود که از 15 ارديبهشت‌ماه، تمامي بيمارستان‌هاي دانشگاهي ملزم به اجراي آن شدند و به اين ترتيب بستري و زايمان مادران بارداري که زايمان طبيعي را در بيمارستان‌هاي زيرپوشش دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي انجام دهند، رايگان است.

بر اساس نتايج بدست آمده از ارزيابي‌هاي انجام شده، تمامي زايمان‌هاي طبيعي به منظور کاهش سزارين و افزايش ايمني مادر و جنين، در بيمارستان‌هاي زيرپوشش بصورت رايگان انجام مي‌شود و اعتبار مربوطه در اختيار بيمارستان‌ها قرار گرفته و بين پرسنل توزيع شده است.

کاهش پرداختي ها از جيب مردم

کاهش پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم به عنوان مهمترین هدف اجرای برنامه تحول نظام سلامت است که همه مسوولان واحدهاي زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد نسبت به حسن اجراي آن تأکيد و اصرار دارند.

به گزارش وب دا،در اين باره، سخنگوی برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد عنوان مي‌کند: بر اساس این طرح، بيماران مشمول طرح تحول نظام سلامت که از بیمارستان‌های دانشگاهی مرخص می‌شود، بر اساس دستورالعمل 10 درصد هزینه‌هاي بیمارستانی را پرداخت می‌کند.

دکتر سعيدي خاطرنشان مي‌کند: در سال‌هاي گذشته، بدليل کمبود سهم سرانه بهداشت و درمان در بودجه عمومي کشور،‌ بخشي از هزينه‌هاي بهداشت و درمان به مردم تحميل مي‌شد و در برخي مواقع به 60درصد مي‌رسيد که با اجراي اين برنامه، پرداخت هزينه‌ها از جيب مردم کاهش يافته است.

گزارش ارزيابان بيانگر آنست که فرانشيز 5 و 10درصدي در بيمارستان‌هاي قائم(عج) و امام‌رضا(ع) بخوبي رعايت مي‌شود.

اما در اين ميان، يکي از چالش‌هاي پيش رو که در ارزيابي‌ها مشخص شده است، بيمه‌هاي تکميلي هستند که از زمان اجراي طرح هنوز قراردادي با آنها تنظيم نشده است. بر اين اساس تنظيم قرارداد پيشنهادي با بيمه‌هاي تجاري و تعيين خدماتي مانند تخت‌هاي VIP و برخي لوازم مصرفي که در تعهد طرح نيستند انجام خواهد شد.

به گزارش وبدا، بدنبال آغاز اجراي طرح تحول نظام سلامت،کميته نظارت تا کنون 8 جلسه برگزار کرده  و 90درصد مصوبات انجام شده است؛ اين کميته، نظارت بر حسن اجراي طرح را با انجام بازديدهاي محسوس و نامحسوس پيگيري مي‌کند.

 

در حوزه اطلاع‌رساني و آموزش پرسنل نيز اقداماتي که در اين حوزه صورت گرفته است در قالب برگزاري کارگاه آموزشي ويژه تمامي پرسنل و نيز ارائه آموزش هاي لازم به پرسنل هر بيمارستان است. اما با توجه به ابلاغ دستورالعمل هاي جديد از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، به نظر مي رسد که بحث آموزش کارکنان، به طور مستمر بايد پيگيري شود.

در هر بيمارستان دانشگاهي نيز دو شماره تماس همراه و ثابت به بيماران ارائه مي شود که در صورت هر گونه پرسش در راستاي برنامه تحول نظام سلامت پاسخ دهي صورت بگيرد.

اين درحاليست که در ورودي تمام بيمارستان‌ها، بنر "1590" سامانه پاسخگويي درباره طرح تحول نصب و 10هزار پمفلت آموزشي، 500 پوستر اطلاع‌رساني مردمي و بيش از 200بنر اطلاع‌رساني در خصوص زايمان طبيعي،فرانشيز و"1590" توزيع شده است.