بازدید رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی حاشیه شهر در راستای برنامه ریزی فاز دوم برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

مرکز بهداشت شماره 3 مشهد

 

عکس : مسعود میبدی