بررسي روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در بيمارستان هاي ابن سينا و دکتر حجازي

  • PDF

مسئولان بیمارستان‌های ابن سینا و دکتر حجازی از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در بخش‌های مختلف این مراکز، روند اجرای برنامه تحول سلامت را مورد بررسی قرار دادند.


به گزارش وب دا، در این بازدید که با حضور دکتر فاطمه محرری رییس مرکز آموزشی و بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی، مدیران مراکز و کارشناسان دفتر بهبود کیفیت این مراکز برگزار شد، چک لیست‌های نظارتی واحدها بررسی و نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرار گرفت.

رییس بیمارستان و مرکز آموزش روان‌پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی در حاشیه بازدید از این مراکز اجرای برنامه تحول نظام سلامت را گامی مؤثر در ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش  آرامش روحی و روانی خانواده‌های بیماران عنوان و خاطر نشان کرد: اجرای بسته‌های حمایتی ابلاغی برنامه، با جدیت تمام  در این مرکز دنبال خواهد شد.

دکتر فاطمه محرری تا پیش از اجرای برنامه تحول نظام سلامت تأمین دارو و ملزومات پزشکی 80 درصد بیماران به دلیل همکاری نکردن خانواده‌ها، توجیه نبودن و یا ناتوانی در پرداخت در این مرکز صورت می‌گرفت اظهار داشت: با اجرای این برنامه تأمین دارو و ملزومات بیماران به‌صورت 100 درصد در بیمارستان صورت می‌گیرد که علاوه بر ارتقاء کیفیت خدمات گامی مؤثر در افزایش موفقیت در درمان بیماران به شمار می‌رود.

دکتر فاطمه محرری خاطر نشان کرد:‌ در قالب اجرای این برنامه تمامی خدمات پاراکلینیک تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز بیماران در این مرکز و یا آزمایشگاه‌های بخش دولتی و خصوصی انجام و در قالب دریافت 10 درصد و 5 درصد هزینه برای بیماران روستایی در صورت رعایت نظام ارجاع بیماران بستری دریافت می‌شود.