افزايش دو برابري ميزان زايمان هاي طبيعي با اجراي برنامه تحول نظام سلامت در بيمارستان قائم(عج) مشهد

  • PDF

با اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم(عج) از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد ميزان زايمان هاي طبيعي در اين مرکز به دو برابر افزايش يافت.

به گزارش وب دا، مدير گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت:‌با ابلاغ بسته حمايتي ترويج زايمان طبيعي از نيمه ارديبهشت ماه به مراکز درماني دانشگاهي، ميزان استقبال و مراجعه مادران باردار در بيمارستانهاي دولتي افزايش يافته است و اين اقدام گامي موثر در کاهش آمار سزارين به شمار مي رود.

دکتر نفيسه ثقفي با اشاره به اينکه بيمارستان قائم(عج) مشهد يکي از مراکز ارجاع در بارداري هاي پرخطر از جمله اکلامسي، پره اکلامسي،ديابتهاي پيشرفته، چسبندگي هاي غير طبيعي، بيماريهاي جراحي و داخلي همراه با بارداري به شمار مي رود اظهار داشت: با آغاز اجراي اين برنامه علاوه بر پذيرش مادران باردار پرخطر، مراجعه مادران داراي بارداري هاي طبيعي نيز در اين مرکز افزايش يافته است.

دانشيار گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در خصوص امکانات بخش زنان و زايمان بيمارستان قائم(عج) اظهارداشت: اين مرکز داراي 5 اتاق زايمان مجزا از يکديگر با امکانات لازم براي بررسي سلامت مادر، جنين و نوزاد است و امکان وجود همراه نيز همزمان در اتاق زايمان وجود دارد.

دکتر ثقفي خاطر نشان کرد: بيمارستان قائم(عج) مشهد تنها مرکزي است که تمام اتاق هاي زايمان آن مجزا بوده و همراه بيمار مي تواند در زمان وضع حمل مادر، در بالين وي حضور داشته باشد.

گسترش زايمان ايمن يکي از اهداف اساسي در بسته حمايتي ترويج زايمان طبيعي

مدير گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه در بسته حمايتي ترويج زايمان طبيعي بر گسترش زايمان ايمن در مراکز درماني تاکيد شده است اظهار داشت:‌ در مرکز قائم(عج) تمامي امکانات براي انجام زايمان ايمن با کمترين ميزان مداخله تيم هاي درماني مهيا شده است تا مادران بتوانند سير زايمان را به صورت کاملا طبيعي بگذرانند.

دکتر ثقفي با اشاره به اينکه تا پيش از اجراي اين برنامه، زايمان ايمن در اين مرکز انجام مي شد خاطر نشان کرد: ‌با اجراي اين برنامه و افزايش ميزان مراجعه مادران باردار، اين برنامه با جديت بيشتري دنبال مي شود.

زايمان امري فيزيولوژيک است که بيشتر مواقع بدون دخالت قابل انجام است

مدير گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: زايمان امري طبيعي و فيزيولوژيک است و بيشتر مادران مي توانند اين مرحله را با کمترين دخالت توسط کادرهاي درماني پشت سر بگذرانند.

دکتر نفيسه ثقفي با اشاره به اينکه ترس از زايمان و يا القاء باورهاي نادرست يکي از علتهاي اصلي تمايل مادران جوان به انجام سزارين است خاطر نشان کرد: ‌با برگزاري دوره هاي آموزشي پيش از زايمان که در بيمارستان قائم در حال برنامه ريزي است مي توان ميزان آگاه سازي مادران را افزايش داد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کاهش ريسک خونريزي، سرعت در بهبود مادر و بازگشت به زندگي و کار عادي، ارتباط با نوزاد در لحظات نخست و تماس پوست با پوست مادر و نوزاد را از مزاياي زايمان طبيعي برشمرد.

ريسک افزايش سقط جنين و ناباروري با انجام سزارين افزايش مي يابد

دکتر ثقفي با اشاره به اينکه در بسياري از مواقع مادران مي توانند زايمان طبيعي و ايمن داشته باشند اظهار داشت:‌انجام سزارين براي مادران مي تواند موجب عوارض طولاني مدت بعد از زايمان،افزايش ريسک عفونت، افزايش خونريزي و احتمال انجام سزارين را در بارداري هاي بعدي به همراه داشته باشد.

وي با اشاره به اينکه ريسک سقط جنين در مادراني که سابقه سزارين داشته اند افزايش مي يابد اظهار داشت:‌ به دليل افزايش سزارين در کشور، موارد چسبندگي هاي غير طبيعي جفت نيز در مادران باردار افزايش يافته است که اين امر يکي از مشکلات جدي در سلامت مادر و جنين به شمار مي رود.

ساير اعمال جراحي گروه زنان نيز در قالب 10 درصد هزينه بستري انجام مي شود

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري را از ديگر بسته هاي حمايتي برنامه تحول نظام سلامت عنوان کرد و گفت:‌در حال حاضر در گروه زنان نيز تمامي اعمال جراحي در قالب دريافت 10 درصد هزينه هاي بستري انجام مي شود.

وي گفت:‌همچنين تمامي خدمات کلينيکي و پاراکلينيکي نيز در اين مرکز انجام و بيماران براي تهيه دارو و ملزومات پزشکي به خارج از بيمارستان ارجاع داده نمي شوند.

عکس : روابط عمومی دانشگاه - خانم مکرم