اجراي برنامه تحول نظام سلامت در بيمارستان خاتم الانبياء(ص)

  • PDF

برنامه تحول نظام سلامت از نيمه ارديبهشت به بيمارستانهاي زير پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ابلاغ شده و  تا کنون شش بسته حمايتي در اين راستا اجرايي شده است.

به گزارش وب دا، کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي وابسته، برنامه ترويج زايمان طبيعي، ارتقاي کيفيت هتلينگ، حضور پزشکان متخصص مقيم در بيمارستانهاي وابسته و ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت در بيمارستانهاي وابسته از جمله بسته هاي ابلاغي به بيمارستانهاي دانشگاهي به شمار مي رود.

رييس بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه همزمان با آغاز ابلاغ برنامه تحول نظام سلامت اين برنامه در اين مرکز به اجرا در آمد اظهار  داشت:‌در حال حاضر اجراي این طرح بزرگ در اين مرکز با جديت تمام و همکاري پزشکان، اعضاء هيات علمي و پرسنل در حال اجراست.

دکتر مير نقي موسوي کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري را از جمله بسته هاي اجرايي در اين مرکز عنوان کرد و گفت:‌بر اساس اين بسته حمايتي بيماران داراي بيمه پايه سلامت تنها 10 درصد هزينه ها و در صورت رعايت کردن نظام ارجاع روستايي 5 درصد را پرداخت مي کنند.

بيماران براي تهيه ملزومات پزشکي و دارو به خارج از بيمارستان ارجاع داده نمي شوند

رييس بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء (ص) مشهد تصريح کرد:‌ در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت، ليست فارماکوپه اين مرکز تهيه و به تاييد مديران گروهها و معاونت درمان دانشگاه رسيد.

دکتر موسوي خاطر نشان کرد:‌ در اجراي اين بسته حمايتي بيماران براي تهيه دارو و لنزهاي چشمي به خارج از بيمارستان ارجاع داده نمي شوند و در صورتي که ملزومات خارج از ليست فارماکوپه باشد در جهت تهیه ملزومات ، بیمارستان اقدام لازم را انجام می دهد.

وي افزود: برخي از لنزهاي داخل چشمي مورد مصرف در اعمال جراحي، زير پوشش حمايتهاي بيمه پايه سلامت قرار نگرفته و در ليست تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت نيست که در اين دسته از موارد بيماران بايد هزينه آن را آزاد پرداخت کنند.

رييس بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) مشهد با اشاره به اينکه در اين مرکز علاوه بر ارائه خدمات به بيماران مجاور حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) به بيماران ساير مناطق کشور خدمات ارائه مي دهد خاطر نشان کرد: تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد که برنامه تحول نظام سلامت به بهترين شکل در اين مرکز اجرا شود.

مراجعه بيماران به مرکز خاتم الانبياء(ص) روز به روز افزايش مي يابد

رييس بيمارستان خاتم الانبياء(ص) با اشاره به اينکه خدمات ارائه شده در اين مرکز از کیفیت مطلوب و قیمت ارزان برخوردار بوده  و اين امر موجب افزايش روز افزون تعداد مراجعين از استان خراسان بزرگ و ديگر استانهاي کشور شده است اظهار داشت:‌ با وجود تلاش همه پزشکان و پرسنل به دليل مراجعه بیش از حد بیماران که خارج از ظرفیت بیمارستان است گاهي امکان پاسخگويي سریع به همه بيماران مراجعه کننده در اين مرکز وجود ندارد.

دکتر مير نقي موسوي اظهار اميدواري کرد:‌ با گسترش فضاي فيزيکي اين مرکز با حمايت بنياد خيريه خاتم الانبياء(ص) و دانشگاه علوم پزشکي مشهد و افزايش تعداد پزشکان متخصص و پرسنل بتوانيم ارائه خدمات به مراجعين را بيش از پيش افزايش دهيم.