مقدم شمردن پيشگيري بر درمان، هدف اجراي برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت

  • PDF

در راستاي اجراي سياستهاي ابلاغي سلامت از سوي مقام معظم رهبري، برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت اجرايي مي شود.


به گزارش وب دا، قائم مقام معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در همايش اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با اشاره به اينکه در بند دو سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري بر اهميت پيشگيري بر درمان تاکيد شده است اظهار داشت:‌در اين راستا برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با تاکيد و تلاش بيشتر در زمينه فعاليتهاي پيشگيرانه و بهداشتي اجرايي مي شود.

دکتر کاظم فرهمند بازسازي، نوسازي، تجهيز و استاندارد سازي خانه هاي بهداشت روستايي را نخستين گام در اجراي برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت عنوان کرد و اظهار داشت: در قالب اين برنامه، بيش از يک هزار خانه و مرکز بهداشتي درماني زير پوشش قرار مي گيرند.

وي تامين نيروي انساني از جمله پزشک، ماما و کارشناس، تقويت نظام ارجاع وسطوح خدمات در شهرستانها، گسترش برنامه خود مراقبتي و توانمند سازي مردم، آموزش پزشکان خانواده، برنامه بهداشت باروري و سلامت مادر،‌کودک و فرزند آوري، ارتقاء سطح مراکز آموزش بهورزي به مجتمع آموزش عالي سلامت شهرستان و برنامه مراقبت و کنترل بیماریهای واگیر بویژه برنامه واکسیناسیون از ديگر برنامه هاي تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت برشمرد.

قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه مقدمات اجراي اين برنامه در استان خراسان رضوي در حال آماده سازي است و طرح سرشماري ساکنان مناطق حاشيه در اين راستا صورت گرفته است اظهار داشت:‌در طرح سرشماري که به مدت دو ماه و نيم انجام شد،يک ميليون و 200 هزار نفر از ساکنان مناطق حاشيه شهر مشهد شناسايي شدند.

گفتني است:‌همايش برنامه هاي تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با همکاری انجمن صنفی کارشناسان بهداشت خراسان رضوی ، مرکز بهداشت استان و شورای شهر مشهد در تالار رازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شد.