ارزيابي اجراي برنامه تحول نظام سلامت در نشست کميته سياست گذاري و برنامه ريزي

  • PDF

در چهارمين کميته سياست گذاري و برنامه ريزي برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد، روند اجراي اين برنامه در مراکز درماني زير پوشش دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.


 

به گزارش وب دا، اين نشست با حضور رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،معاونآموزشی،معاون درمان،معاون غذا و دارو،مسئول دبیرخانه برنامه تحول نظام سلامت و مدیر روابط عمومی دانشگاه برگزار شد.

مسئول دبیرخانه ستاد تحول نظام سلامت، روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تحت پوشش دانشگاه را تشريح و گزارشی از اقدامات انجام شده در طول 14 هفته از اجرای برنامه را به رئیس ستاد تحول نظام سلامت ارائه کرد و در ادامه مشکلات اجرایی برنامه بررسی و نکات ابلاغی از سوی وزارت بهداشت در زمینه برنامه تحول نظام سلامت مطرح شد.

گفتني است:‌نتايج و مصوبات اين نشست پس از بررسي نهايي به مراکز درماني زير پوشش ابلاغ خواهد شد.

برنامه تحول نظام سلامت همزمان با سراسر کشور از نيمه ارديبهشت ماه در 23 بيمارستان زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد به اجرا در آمد.

تا کنون شش بسته حمايتي در قالب برنامه تحول نظام سلامت به دانشگاه علوم پزشکي مشهد ابلاغ شده است که مسئولان اين دانشگاه به جديت تمام در راستاي اجراي مطلوب آن تلاش مي کنند.