رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد: اجراي برنامه تحول نظام سلامت يکي از ارزشمندترين اقدامات دولت

  • PDF

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد اجراي برنامه تحول نظام سلامت را يکي از ارزشمندترين اقدامات دولت تدبير و اميد عنوان کرد.


به گزارش وب دا، دکتر مصطفي مهرابي بهار در نشست شوراي اداري استان، با اشاره به اينکه برنامه تحول نظام سلامت از نيمه ارديبهشت ماه در مراکز درماني زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد با قوت تمام در حال اجراست اظهار داشت:‌کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري به کمتر از ده درصد ،يکي از مهمترين دستاوردهاي اين برنامه و گامي موثر در افزايش رضايت مندي بيماران به شمار مي رود.

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد با قدرداني از حمايت مسئولان بلند پايه کشور در اولويت قرار دادن موضوع سلامت در اجراي برنامه هاي کلان خاطر نشان کرد:‌ این طرح  باید مورد تقدیر قرار بگیرد زیرا بودجه بسیار زیادی در این زمینه هزینه می‌شود و نیروهای بسیار زیادی در سراسر کشور در این زمینه در حال فعالیت هستند.

دکتر مصطفي مهرابي بهار در ادامه با اشاره به حضور سالانه بيش از 25 ميليون زائر بارگاه منور حضرت علي ابن  موسي الرضا(ع) در مشهد مقدس خاطر نشان کرد:‌در حال حاضر 30 درصد از ميزان مراجعين به مراکز درماني زير پوشش دانشگاه را زائران تشکيل مي دهند و در اين رابطه نياز است اعتباری ویژه به امر ارائه خدمات درمانی به زائران اختصاص داده شود.