نهمين نشست رييس و مديران دانشگاه علوم پزشکي مشهد با رويکرد برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

نهمين نشست رييس و مديران دانشگاه علوم پزشکي مشهد با رويکرد بررسي روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مرکز آموزشي، پژوهشي درماني قائم(عج) برگزار شد.

به گزارش وب دا، اين نشست با حضور دکتر  مهرابي بهار رييس دانشگاه، معاونین  آموزشي،درمان ، توسعه مديريت و منابع دانشگاه ، اعضاء دبیرخانه ستاد برنامه تحول نظام سلامت و جمعی از مدیران و مشاورین دانشگاه برگزار شد.

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در اين نشست با تاکيد بر اينکه اورژانسها تابلو خدمات بيمارستانها به شمار مي روند بر اجراي مطلوب برنامه مقيمي پزشکان متخصص به ويژه در بيمارستانهاي امام رضا(ع) و قائم(عج) تاکيد کرد.

دکتر مصطفي مهرابي بهار خاطر نشان کرد:‌ با گسترش برنامه مقيمی پزشکان در مراکز اورژانس بيمارستانها علاوه بر تسريع در روند ارائه خدمات به بيماران، رضايت مندي مراجعين نيز افزايش مي يابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز در اين نشست با تاکيد بر اجراي دقيق بسته هاي حمايتي ابلاغي برنامه تحول نظام سلامت اظهار داشت:‌ بررسي پرونده هاي بستري و بر طرف کردن مشکلات موجود، گسترش برنامه هاي آموزشي به پرسنل و  تعيين زمان براي رسيدگي به مشکلات از جمله مواردي است که بايد در اين راستا به آن توجه شود.

دکتر مدقق با اشاره به حضور پزشکان متخصص در مراکز درماني خاطر نشان کرد:‌ نظارت بر حسن اجراي حضور پزشکان متخصص به ويژه پزشکان تمام وقت جغرافيايي علاوه بر معاونت آموزشي بيمارستانها بر عهده مديريت نظارت و اعتبار بخشي دانشگاه نيز مي باشد.

مدير نظارت بر درمان و اعتبار بخشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز در اين نشست از اجراي برنامه هاي بازديد به شکل محسوس و نامحسوس در بيمارستان قائم(عج) خبر داد و اظهار داشت:‌ از زمان آغاز اجراي برنامه تحول نظام سلامت تا کنون 31 بازديد از اين مرکز صورت گرفته است.

دکتر حميد رضا اسلامي خاطر نشان کرد:‌بر اساس بازديدهاي انجام شده از بيمارستان قائم(عج)، اين مرکز در ارتقاء شاخصهاي اجرايي برنامه تحول نظام سلامت رشد قابل ملاحظه اي داشته است.

دکتر داستاني رييس مرکز آموزشي، پژوهشي درماني قائم(عج) نيز در اين نشست با اشاره به حضور پزشکان متخصص مقيم در گروههاي جراحي، بيهوشي و اطفال از برنامه ريزي براي مقيمی  متخصصين داخلي در اين مرکز خبر داد.