نظارت مستمر بر روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد از نظارت مستمر بر روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مراکز زير پوشش اين دانشگاه خبر داد.


به گزارش وب دا، دکتر محمد هادي سعيد مدقق در حاشيه سيزدهمين نشست شوراي عالي نظارت بر بيمارستانهاي دانشگاهي با اشاره به اينکه همزمان با آغاز برنامه تحول نظام سلامت، کميته نظارت بر روند اجراي اين برنامه در دانشگاه تشکيل شد اظهارداشت:‌ در اين کميته علاوه بر بررسي مستمر روند اجراي بسته هاي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت و پايش اجراي برنامه در مراکز درماني از مديران بيمارستانهايي که برنامه را به شکل مطلوب اجرايي کرده باشند قدرداني مي شود.

 

وي خاطر نشان کرد:‌ در هر نشست روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در يک يا دو بيمارستان بررسي و در صورت مشکلات و کاستي ها به مديران بيمارستانها يک هفته مهلت داده مي شود تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصريح کرد: نتايج بررسي کاستي ها و مشکلات و اقدامات صورت گرفته در اين نشست به صورت دوره اي، به اطلاع رييس و معاونان دانشگاه مي رسد.