تالار شهید هاشمی نژاد تنها برای 14 سال به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده شده بود

  • PDF

در پی اختلاف نظر میان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص تالار شهید هاشمی نژاد، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد توضیحاتی را در این زمینه ارائه داد.

در قالب قراردادی میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 75 ساختمان آمفی تئاتر شهید هاشمی نژاد به مدت 14 سال از تاریخ تحویل (1/12/1375) به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد.

بر اساس این قرار داد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی متعهد شد با همکاری و نظارت مدیریت وقت فنی دانشگاه در مدت هشت ماه این ساختمان را به بهره برداری برساند .

همچنین بر اساس این تفاهم نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی  مکلف گردید تاپس از پایان مدت قرار داد آمفی تئاتر تخلیه و با تمامی تجهیزات و تاسیسات به دانشگاه علوم پزشکی مشهد  تحویل نماید.

زمان اتمام این قرار داد در تاریخ 1/12/1389بوده و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی مکاتبات متعدد با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی درخواست تخلیه و تحویل آمفی تئاتر هاشمی نژاد نموده است. اما این درخواست از سوی طرف قرار داد ترتیب اثر داده نشده است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در سال 1389 در پاسخ به مکاتبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد مستقیما با استانداری خراسان رضوی مکاتبه و اعلام نموده که به دلیل در حال ساخت بودن تالار مرکزی شهر مشهد، تحویل آمفی تئاتر هاشمی نژاد به پس از راه اندازی از تالارمرکزی شهر مشهد موکول گردد.

در این راستا دانشگاه علوم پزشکی مشهد علی رغم نیاز مبرم بیمارستان شهید هاشمی نژاد به فضای آموزشی و درمانی در جهت تعامل با  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی  چندین سال مدارا نموده و نهایتا در سال 1393 به دلیل عدم انجام تعهد از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی مراتب تخلیه و تحویل سالن آمفی تئاتر مذکور از طریق مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری خراسان رضوی اقدام به پیگیری نموده و پس از حدود 4 سال از زمان اتمام قرار داد( سال 1389) درخواست حل اختلاف گردید.

تا کنون نشست های متعددی با حضور طرفین از طریق مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری خراسان رضوی  برگزار و در نهایت حقانیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این پرونده محرز شد لیکن تاکنون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به بهانه های مختلف از تخلیه و تحویل آمفی تئاتر مذکور خودداری نموده است .

 

با توجه به اجرای پروژه ملی بیمارستان 320 تختخوابی شهید هاشمی نژاد و پیگیری و تاکید وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به ساخت سریع این پروژه و لزوم تخریب بخشی از بیمارستان قدیمی؛ به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند ارائه خدمات، مسئولان بیمارستان شهید هاشمی نژاد برای سرعت بخشی و بنا بر ضرورت، بخشی از فضای اداری آمفی تئاتر را برای مدت محدود در اختیار گرفتند.

لازم به ذکر است که بیش از 6 سال است که از زمان اتمام قرار داد گذشته است و فعالیت های فرهنگی که در این ساختمان نیز انجام می شده محدود بوده است.

شایان ذکر است اقدامی برای تخلیه اموال هنرمندان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجتمع مذکورانجام نشده و وسایل به اتاقهای خالی مجتمع منتقل شده است .در ضمن طبق توافق اولیه صورت گرفته این مکان مذکور در اختیار دانشگاه قرار گرفت.