گزیده ای از برنامه پایش با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (فیلم)

  • PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در همسایگی ما دنیای دیگری هم هست(کلیپ)

  • PDF

آشنایی با بسته ترویج زایمان ایمن برنامه تحول نظام سلامت(فیلم)

  • PDF

افتتاح بخش فوق تخصصی آندوسکوپی اطفال در بیمارستان قائم(عج) +( فیلم )

  • PDF