برنامه یک روز با مدیر در دانشکده پزشکی - فیلم

  • PDF
چاپPDF

برنامه یک روز با مدیر با موضوع دانشکده پزشکی در سایت دانشگاه بارگذاری شد.

به گزارش وبدا، برنامه یک روز با مدیر که همزمان با میلاد باسعادت حضرت امام علی النقی علیه السلام و مقارن با عید سعید غدیر خم ، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد رونمایی شد این بار گزارشی مبسوط از دانشکده پزشکی ارائه کرده است.

به گزارش وب دا، اين پروژه در قالب گزارش مستند به همراه گزارش مکتوب و تصويري با هدف انعکاس اقدامات، فعاليتها، دستاوردها و چالش هاي حوزه زير پوشش مديران ستادي و صفي و مديران گروههاي آموزشي در راستاي اطلاع رساني بدور از هر گونه بزرگ نمايي براي آگاهي شهروندان و مسئولان استاني و کشوري تهيه مي شود.

از سوي ديگر پاسخگويي که لازمه عملي كردن فرايند دموكراسي است و مكمل مديريت دولتي محسوب مي شود و  تصويري از امانتداري،انصاف،وظيفه شناسي،عدالت،شفافيت،تلاش براي بهبود و شايستگي اخلاقي مديران دولتي را ارائه مي كند و ارتقاي آن مديران دولتي را در برابر انتقادات مصون مي سازد و جلوه هايي از دموكراسي را به نمايش مي گذارد.

همچنين پاسخگويي مديران و ارائه عملکرد حوزه مديريتي شان به نوعي انتقال تجربه براي ديگر مديران به شمار مي رود و مي تواند نقش موثري در ارتقاي فعاليتها داشته باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در دومین گام از اجراي پروژه يک روز با مدير، به سراغ رئیس دانشکده پزشکی مشهد رفته است و فعاليتها، اقدامات این دانشکده را  به تصوير کشيده است.

روسا و  مديران تمامي حوزه هاي  دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،براي ساخت اين برنامه از حوزه تحت مديريتشان مي توانند مراتب را از طريق روابط عمومي حوزه خود به واحد سمعي بصري روابط عمومي دانشگاه اطلاع دهند.

برنامه یک روز با مدیر در دانشکده  پزشکی -پائیز 94