مصاحبه با معاون آموزشی دانشگاه در حاشیه مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی دانشگاه های علوم پزشکی

  • PDF

مصاحبه با معاون آموزشی دانشگاه در حاشیه  مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - مشهد مقدس تالار ابن سینا