سخنرانی وزیر بهداشت در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مشهد مقدس -

  • PDF

سخنرانی وزیر بهداشت در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مشهد مقدس - تالار ابن سینا

تراک 1

 


 

 


تراک 2

 

 


تراک 3