اهداي اعضاي بانوي مرگ مغزي به چهار بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداي اعضاي بانوي مرگ مغزي شده در دانشگاه علوم پزشکي مشهد موجب نجات و ادامه زندگي چهار بيمار نيازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: در پانصدو چهل و دومين (542) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ منيره نجفي 43 ساله ، ساکن شهرستان درگز كه از بیمارستان قائم(عج) به واحد فراهم- آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهيم خالقي خاطر نشان کرد: کلیه های مرحومه منيره نجفي به  خانم 55 ساله ساکن نيشابور و خانم 41 ساله از مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وي گفت: کبد زنده ياد منيره نجفي  نيز در بيمارستان منتصريه به آقاي 54 ساله اهداء و پيوند شد و به بيمار زندگي دوباره بخشيد.

وي افزود: همچنين قسمتي از پوست اين مرحومه نيز براي پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.