اهداي عضو به هفت بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداي اعضاي دو بيمار مرگ مغزي در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگي هفت بيمار نيازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: در پانصدو چهل و سومين(543) و پانصدو چهل و چهارمين (544) عمل اهداي عضو از بيماران مرگ مغزي اعضاي بيماران مرگ مغزي علي حنفي گرجي  50 ساله و حبيب الله طاهري 57 ساله به هفت بيمار زندگي دوباره بخشيد.

دکتر ابراهيم خالقي اظهار داشت: پانصدو چهل و سومين(543) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ علي حنفي گرجي  50 ساله ، ساکن مشهد كه از بیمارستان امدادي شهيد کامياب به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

وي با اشاره به ايتکه قرنيه هاي زنده یاد  علي حنفي گرجي جهت پيوند به بيمارستان خاتم الانبياء ارسال شد خاطر نشان کرد: قسمتي از پوست اين مرحوم نيز به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصريح کرد: در  پانصدو چهل و چهارمين (544) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ حبيب الله طاهري 57 ساله ، ساکن خليل اباد کاشمر كه از بیمارستان امدادي شهيد کامياب به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهيم خالقي افزود: کبد زنده یاد حبيب الله طاهري در بيمارستان منتصريه به خانم 59 ساله؛ ساکن مشهد اهداء و پيوند شد و به نامبرده زندگي دوباره بخشيد.

وي افزود: قرنيه هاي اين مرحوم نيز جهت پيوند به بيمارستان خاتم الانبياء ارسال  شد .

دکتر خالقي گفت: قسمتي از پوست زنده ياد حبيب الله طاهري نيز به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد.