نوجوان مرگ مغزی شده در مشهد به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اعضاء یک نوجوان مرگ مغزی شده در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار شد .

 

 

به گزارش وب دا ، مدیر مرکز پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : در دویست و نود و هفتمین عمل اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی شده اعضاء پیکر زنده یاد علی خادم خوبرد 16 ساله اهل خواف كه از بیمارستان امدادي  به مرکز مدیریت پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، پس از رضايت خانواده وي و انجام مراحل  تأييد مرگ مغزي در بيمارستان منتصریه(مرکز پیوند اعضا) به سه بیمار زندگی دوباره بخشید .

دکتر محمد جعفر مدبر عزیزی خاطر نشان کرد : کلیه هاي زنده یاد علي خادم خويرد  به خانم  34 ساله  از قوچان وخانم 27 ساله اهل مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و تحت دیالیز به زندگی مشقت بار خویش ادامه می دادند به صورت رایگان ا هدا و پیوند زده شد.

وی گفت : كبدوي نيز در بيمارستان نمازي شيراز، به آقای 21 ساله اهل مشهد ،اهداء و پيوند شد.