940 نفر در خراسان رضوی در انتظار پیوند كلیه هستند

  • PDF

مدیر مركز پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت: هم اكنون 940 نفر در استان خراسان رضوی در انتظار پیوند كلیه هستند.


 

 

دكتر محمد جعفر مدبر عزیزی افزود: تاكنون 561 پیوند كلیه از طریق بیماران مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد انجام شده است.

وی تاسیس مركز پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشكی مشهد را در سال 80 عنوان كرد و افزود: در این مدت تاكنون اعضای 297 بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند شده است.

وی با بیان اینكه اعضای این بیماران به یك هزار و 33 بیمار اهدا شده است، افزود: این اعضاء شامل كلیه، كبد، قرنیه، چشم، قلب، پوست و لوزالمعده می باشد.

مدبر افزود: اعضای كبد و لوزالمعده بیماران مرگ مغزی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد جهت پیوند به تهران و شیراز ارسال می شود.

مدیر مركز پیوند دانشگاه علوم پزشكی مشهد در ادامه گفت:انجام 39 عمل اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی شده در این دانشگاه در سال گذشته به جان 158 بیمار زندگی دوباره بخشیده است.

به گفته وی دانشگاه علوم پزشكی مشهد یكی از دانشگاههای موفق در زمینه اهدای پیوند عضو از بیماران مرگ مغزی می باشد