امکان پیوند ریه به ازای هر بیمار مرگ مغزی یک پنجاهم است

  • PDF

مدیر فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: به صورت تقریبی از هر 50 بیمار مرگ مغزی، ریه یک بیمار مناسب پیوند می باشد و این در حالی است؛ که از هر 10 بیمار مرگ مغزی قلب یک بیمار مناسب پیوند خواهد بود بر این اساس باید جهت استفاده بهتر از ریه بیماران مرگ مغزی تلاش کرد.

دکتر خالقی در گفت و گو با وب دا؛ در خصوص اهمیت بالا بردن تعداد پیوند ریه در مشهد، گفت: این مهم نیازمند عوامل مختلفی از جمله فرهنگ سازی لازم در میان مردم است؛ تا بتوان با اعلام رضایت در همان ساعات اولیه از ریه بیمار مرگ مغزی جهت درمان بیماران نیازمند استفاده کرد.

وی ادامه داد: البته عضو ریه ،عضوی حساس است؛ که نیازمند شرایط نگهداری خاصی می باشد و در این خصوص ICU های ما نیز باید دارای شرایط خاص خود باشد؛ تا مانع از نامناسب شناخته شدن ریه بیمار مرگ مغزی جهت پیوند شوند.

مدیر فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بر این اساس واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان منتصریه به محض شناسایی ریه مناسب پیوند؛ مراتب را به تیم پیوند ریه دانشگاه اطلاع رسانی می کند تا از این امکان حداکثر استفاده برده شود.

دکتر خالقی بیان داشت: تیم پیوند ریه نیز به سرعت جهت انجام اقدامات اولیه و بررسی عضو ریه جهت اهدا، حضور و مقدمات کار را انجام می دهد؛ اما این که بتوان در انجام پیوندهای بیشتر ریه موفق ظاهر شد نیازمند عوامل مختلفی است که تنها به شناسایی ریه اهدایی مربوط نمی شود.

وی تاکید کرد: تیم پیوند دانشگاه مشهد توانسته است از متوسط پیوند به ازای هر یک میلیون نفر که در کشور عدد 15 است فراتر رفته و این رقم را به 20 برساند؛ که این نشان می دهد ما در انجام پروسه پیوند اعضاء بیش از حد انتظار پیش رفته ایم.

دکتر خالقی، بیان داشت: واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه برای جلب رضایت خانواده بیمار مرگ مغزی از همان دقایق اولیه وارد عمل شده و تلاش دارد تا با توجه به آموزش های دیده شده رضایت خانواده فرد مرگ مغزی را  جلب کند؛ اما این تصمیم بزرگ و مهمی است که گاه چهار روز زمان می برد تا خانواده بیمار این حقیقت را بپذیرند.

دکتر خالقی بیان داشت: تیم پیوند ریه دانشگاه از سال قبل کار خود را آغاز کرده است؛ که در این مدت موفق شده از میان 150 بیمار مرگ مغزی سه پیوند ریه را انجام دهد. این در حالی است که طی این دو سال 23 پیوند قلب نیز از این تعداد بیمار مرگ مغزی انجام شده است.

وی بیان داشت: شانس پیوند با توجه به شرایط خاصی که عضو ریه برای پیوند دارد یک پنجاهم و قلب یک دهم است؛ اما عضو کلیه و کبد از شرایط بهتری برای پیوند برخوردار است؛ به نحوی که از مجموع 150 بیمار مرگ مغزی بین سال های 95 و 96 موفق به پیوند 52 کبد و 130 کلیه شده ایم.

مدیر فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: ریه تنها عضوی است که به دلیل تماس با محیط بیرونی به شدت آلودگی پیدا می کند و از این جهت باید مراقبت های لازم از این عضو بیمار مرگ مغزی در قسمت ICU ها ارتقا پیدا کند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار