پیوند عضو و نجات جان یازده بیمار در مشهد

  • PDF

پیوند اعضاء دو بیمار مرگ مغزی شده در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگی یازده بیمار نیازمند به عضو شد .

 

 

به گزارش وب دا ، مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت :در ‌سیصدو سی دومین (332) عمل اهداء عضو  از زنـــده یاد عذرا بروغنی 47 ساله  كه از بیمارستان شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهم آوری  اعضاء پیوندی در مرکز پیوند اعضاء دانشگاه معرفی شده بود، پس از رضايت خانواده وي و انجام مراحل  تأييد مرگ مغزي در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي  اهداء عضو  قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد :‌کلیه های زنده ياد عذرا بروغنی به خانم 32 ساله مشهدی و خانم33 ساله بیرجندی که سالها از نارسائی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد.

وی با اشاره به اینکه قسمتی از پوست وی نیز جهت اهدا به بیماران دچار سوختگی به بیمارستان امام رضا (ع) ارسال گردید و به خانم 33 ساله زابلی و آقای 32 ساله زاهدانی که دچار سوختگی شده بود اهدا و پیوند شد. تصریح کرد :‌قرنیه های زنـــده یاد عذرا بروغنی نیز جهت اهداء به بیمارستان خاتم الانبیاء ارسال شد .   مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :‌همچنین در سیصدو سی سومین (333) عمل اهداء عضو  از زنـــده یاد مرتضی روضه خوان 27 ساله  كه از بیمارستان شهید هاشمی نژاد به واحد فراهم آوری  اعضاء پیوندی در مرکز پیوند اعضاء دانشگاه معرفی شده بود، پس از رضايت خانواده وي و انجام مراحل  تأييد مرگ مغزي در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي  اهداء عضو  قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی اظهار داشت :‌کلیه های زنده ياد مرتضی روضه خوان  به خانم 42 ساله نیشابوری و خانم29 ساله اهل مه ولات  که سالها از نارسائی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد.

وی گفت :‌قسمتی از پوست زنده ياد مرتضی روضه خوان    جهت اهدا به بیماران دچار سوختگی به بیمارستان امام رضا (ع) ارسال گردید و به خانمی 24 ساله از مشهد پیوند شد .

دکتر ابراهیم خالقی  با اشاره به اینکه قرنیه های نامبرده نیز جهت اهداء به بیمارستان خاتم الانبیاء ارسال شد. افزود :‌کبد زنده ياد مرتضی روضه خوان  نیز جهت اهدا به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد.