اهدا عضو لبخند زندگی را بر لبان پنج بیمار در مشهد نشاند

  • PDF

اهداء اعضاء دو بیمار مرگ مغزی در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد .


به گزارش وب دا ، مسئول واحد فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : در سیصدو چهل و ششمین (346) عمل اهداء عضو  از زنـــده یاد مجتبي قادري 20 ساله از مشهد كه از بیمارستان طالقاني به واحد فراهم آوری  اعضاء پیوندی در مرکز پیوند اعضاء دانشگاه مشهد  معرفی شده بود، پس از رضايت خانواده وي و انجام مراحل  تأييد مرگ مغزي در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي  اهداء عضو  قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده ياد مجتبي قادري  به خانم 30ساله از گرگان و آقاي 24 ساله از كاشمرروستاي نقاب که سالها از نارسائی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد.

وی خاطر نشان کرد : کبد این جوان  نيز  جهت اهداء به بیمارستان نمازی شیراز ارسال و  به آقاي 16 ساله ساكن شهرستان كوار از توابع استان اصفهان پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همچنین در سیصدو چهل و هفتمین (347) عمل اهداء عضو  از زنـــده یاد بي بي صغري زارع ارناني 52 ساله از مشهد كه از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری  اعضاء پیوندی در مرکز پیوند اعضاء دانشگاه مشهد  معرفی شده بود، پس از رضايت خانواده وي و انجام مراحل  تأييد مرگ مغزي در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي  اهداء عضو  قرار گرفت .

دکتر خالقی افزود : کلیه های زنده ياد بي بي صغري زارع ارناني  به خانم 55 ساله و آقاي 53 ساله از مشهد که سالها از نارسائی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد.