اهدا عضو به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداء اعضاء يک بيمار مرگ مغزي در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگي سه بيمار نيازمند به عضو شد.


به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوري اعضاء پيوندي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: در چهارصدو هفتاد و سومين  (473) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي  مريم ثقفي 32 ساله، ساکن بيرجند كه از بیمارستان رضوي به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

 

دکتر ابراهيم خالقي اظهار داشت: کلیه های زنده یاد مريم ثقفي به خانم 27 ساله ساکن طبس و خانم 22 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

 

وي گفت: کبد اين مرحومه  نيز  در بيمارستان منتصريه به خانم 28 ساله ساکن مشهد اهداء و پيوند شد.