اهدا عضو به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداي اعضاي بيمار مرگ مغزي در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگي سه بيمار نيازمند به عضو شد.


 به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوري اعضاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: در چهارصدو نودوششمين(496) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي زهره گنجوي 37 ساله ، كه از بیمارستان 22بهمن نيشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

 

دکتر ابراهيم خالقي خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد زهره گنجوي به آقاي 39 ساله ساکن بيرجند  و آقاي 34 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

 

وي گفت: همچنين کبد اين موحومه  جهت پيوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال شد.