کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال کشور

  • PDF

بر اساس نتایج ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی از فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور،مرکز تحقیقات بیوتکلوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گروه بیومدیکال با فعالیت پژوهشی بیش از سه سال موفق به کسب رتبه برتر شد.

معاون پژوهش وفناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در ارزشیابی سال 97 ، تعداد 749 مرکز تحقیقات با فعالیت بیش از سه سال در شش گروه جداگانه شامل گروهای مستقل بودجه بالینی،  مستقل بودجه بیومدیکال ، بالینی با فعالیت پژوهشی بیش از سه سال ، بالینی با فعالیت پژوهشی  یک تا سه سال ،بیومدیکال با فعالیت پژوهشی بیش از سه سال، بیومدیکال با فعالیت پژوهشی یک تا سه سال مورد ارزشیابی قرار گرفته اند و مرکز تحقیات بیوتکنولوژی با کسب امتیاز 1129.19 رتبه برتر را در گروه بیومدیکال کسب کرد.

دکتر محسن تفقدی خاطر نشان کرد: در این ارزشیابی ، تعداد 726 مرکز تحقیقات دولتی و 23 مرکز تحقیقات خصوصی شرکت داشته اند که شاخص های مربوط به حیطه تولید علم شامل برونداد پژوهش( انتشار مقالات، خلاصه مقالات و کتب) ، انتشار مقالات در مجلات 25% برتر (Q1) ، انتشار مقالات با همکاری بین المللی ، تعداد ارجاعات و شاخص h از پایگاه های معتبر ISI، Pub med  و Scopus در سال 2018 استخراج گردیده و امتیازات خام بر اساس اهمیت هر شاخص و با توجه به ضرایب مربوطه، تطبیق یافته و در نهایت رتبه بندی مراکز در هر گروه اعلام گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا آنچه دارای اهمیت می باشد انجام تحقیقات و پرداختن به ماموریت های اصلی مراکز تحقیقاتی با عنایت به مصوبات شورای گسترش، نظارت و ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.