افزایش بروز سکته های قلبی در سنین مختلف

  • PDF

 دبير چهارمين كنگره بين المللي قلب و عروق رضوي گفت: شيوع بيماريهاي قلبي و سكته هاي قلبي رخ داده در سنين مختلف يكي از هشدارهاي پزشكي در ايران و ساير كشور ها به شمار مي رود.

 

به گزارش وب دا دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دكتر احمد رجايي خراساني در مراسم افتتاح چهارمين كنگره بين المللي قلب و عروق رضوي افزود در حال حاضر 20 درصد از سكته هاي قلبي كه در كشور رخ مي دهد در بين كساني است كه در گذشته سابقه بيماري قلبي نداشته اند.  
وي گفت: تغذيه نادرست، مصرف غذاهاي پرچرب و پركالري و همچنين عدم تحرك و كاهش فعاليت هاي بدني از عوامل مهم بروز بيماريهاي قلبي و عروقي در كشور هستند.
وي با تاكيد بر امر پيشگيري در مقابله با بيماريهاي قلب و عروق گفت: اين امر نيازمند برنامه ريزي هاي دقيق در بخش هاي مربوطه و ارتقاي آگاهي مردم در زمينه راهكارهاي پيشگيري از امراض قلبي است.
دبير چهارمين كنگره بين المللي قلب و عروق رضوي با بيان اينكه در چهارمين كنگره قلب وعروق رضوي، پژوهشگران از 42 كشور جهان حضور دارند، افزود: تازه ترين علوم پزشكي دنيا در زمينه جراحي هاي قلب و عروق با حضور پزشكان برجسته قلب جهان در اين كنگره ها ارائه مي شود.
وي گفت: استقبال دانشمندان و پژوهشگران جهان از حضور در كنگره هاي بين المللي قلب وعروق بيمارستان رضوي قابل توجه است.
دكتر احمد رجايي خراساني در ادامه گفت: هم اكنون جراحان ايراني توانايي انجام تمامي عمل هاي قلب و عروق را دارند و در زمينه جراحي هاي عروق كرونر، ترميم دريچه هاي قلب و آئورت توانمند و حاذق هستند.
وي افزود: توانمنديهاي پزشكان ايراني مبتني بر ابداع علمي بوده و آنان قادر به انجام بسياري از جراحي ها با روش هاي ساده تر و ارزان تر هستند.
چهارمين كنگره بين المللي قلب وعروق رضوي با حضور دانشمندان و پزشكان برجسته قلب دنيا طي روزهاي 23 تا 25 شهريور ماه در مشهد در حال برگزاري است.