فراخوان شرکت در هفتمين همايش پ‍ژوهشی دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور

  • PDF

هفتمين همايش پ‍ژوهشی ساليانه دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور آبان ماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

به گزارش وب دا دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، این همایش با هدف ارائه آخرين دست آوردهای علمی-پژوهشی دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گردهمايی و تبادل نظر محققين، صاحبنظران، و  دانشجو یان برای برقراری يک ارتباط کامل با مراکز دانشگاهی کشوری به خصوص در شبکه همکار شرق کشور به منظور ارتقا کيفيت همايش 25 الی 27 آبان ماه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

این همایش در محورهای رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ، تخصصی دندانپزشکی ،داروسازی و داروشناسی ،بهداشت وپزشکی اجتماعی ،رشته های پيراپزشکی ،ساير رشته های علوم پزشکی ،طب سنتی و طب مکمل ،رشته های علوم پايه ،علوم بين رشته ای ،نانوتکنولوژی  و پزشکی الکترونيک برگزار می شود .

مهلت ارسال مقاله و آثار پژوهشی تا هفتم مهر ماه اعلام شده است و علاقمندان برای چگونگی ارسال و  آگاهی از دیگر بخشهای این همایش می توانند  به نشانی اینترنتی http://arcemss.ir/index.php?&slct_pg_id=48&sid=1&slc_lang=fa مراجعه کنند .

گفتنی است : این همایش امسال با رویکرد نگاه ویژه به طب سنتی و طب مکمل و پزشکی الکترونيک برگزار می شود .