آذر ماه امسال : برگزاری چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز و نوآوری با رویکرد آموزشی درمشهد

  • PDF

چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز و نوآوری با رویکرد آموزشی آذر ماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

به گزارش وب دا دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، این کنفرانس دوم و سوم آذر ماه در محورهای مفاهیم و نظریه های نوین هوش ، انواع هوشها و هوشهای چندگانه ، خلاقیت شناسی روانشناختی یادگیری ، خلاقیت شناسی برنامه ریزی درسی ، رویکرد ها و برنامه های آموزشی تفکر، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، برنامه های آموزش مهارت های زندگی، خلاقیت شناسی مدیریت آموزشی، نقش آموزشهای غیر رسمی ، موانع ، چالش ها و راهکارها و سایر موضوعات خلاقیت شناسی پرورشی برگزار می شود .

این کنفرانس با هدف ارائه نتایج مطالعات، پژوهش ها و اقدام پژوهی های اساتید ، معلمین و پژوهشگران و فرهنگ سازی و توسعه تعلیم و تربیت مبتنی بر پرورش تفکر وخلاقیت و نوآوری، تبادل دانش و تجربیات اساتید،معلمین، مربیان و مدیران مراکز آموزشی درباره راهکارها، برنامه ها و روش های اجراشده برای آموزش خلاق و پرورش تفکروخلاقیت فراگیران، تبیین حوزه علمی مطالعاتی خلاقیت شناسی پرورشی و معرفی موضوعات و زمینه های پژوهشی آن و برانگیختن انگیزش پژوهش های علمی مرتبط در دانشکده پزشکی مشهد برگزار می شود .

علاقمندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر ، ارسال مقاله و نام نویسی در کنفرانس به نشانی اینترنتی http://www.edu-creatology.com مراجعه کنند .