معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

هماهنگی میان حوزه های بهداشت و درمان مهمترین گام در اجرای نظام ارجاع

  • PDF

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هماهنگی میان تمامی حوزه های بهداشت و درمان را مهمترین گام در اجرای نظام ارجاع و اثر پذیری این برنامه عنوان کرد.

دکتر رییسی در نشست با  روسا ی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان با بیان اینکه در حال حاضر سیستم ارجاع الکترونیک  و نظام سطح بندی در حوزه بهداشت به شکل مطلوبی به اجرا در آمده است و در حوزه درمان نیز خدمات تخصصی و فوق تخصصی سطح بندی شده است اظهار کرد: مهمترین اقدامی که در حال حاضر در راستای اجرای برنامه نظام ارجاع می توان انجام داد هدایت درست بیماران و افراد از سطح یک به سطوح دو و سه است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای برنامه تحول نظام سلامت، ساخت کلینیک های ویژه در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر در مناطق مختلف کشور این کلینیک ها راه اندازی شده است خاطر نشان کرد:برخی از افراد مراجعه کننده به این کلینیک ها به طور واقعی به خدمات  تخصصی و فوق تخصصی نیازی ندارند و تنها با این اقدام سقف مقدار ویزیت پزشکان را تکمیل می کنند که این امر موجب می شود افرادی که واقعا به این خدمات نیاز دارند از خدمات محروم شوند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کلینیک های ویژه را مکانی مناسب برای اجرای نظام ارجاع عنوان کرد و گفت: با هدایت صحیح بیماران از سطح یک به سمت خدمات تخصصی و فوق تخصصی می توان شاهد عدالت در سلامت و در دسترسی افراد نیازمند به این خدمات بود.

دکتر رییسی با اشاره به سقف گذاری بیمه ها در مراکز درمانی اظهار کرد: در بیماستان ها فقط می توان در حوزه کارایی، موفق عمل کرد و برای کنترل هزینه ها باید به گونه ای عمل شود که ورودی به بیمارستان ها با هدایت و ارجاع صحیح بیماران کنترل شود.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم صرفه جویی در بحث سلامت انجام شود باید در سطح یک به گونه ای عمل کرد که ورودی بیمارستان ها استاندارد شود و این در صورتی است که حوزه بهداشت و درمان به یکدیگر متصل و به صورت هماهنگ عمل کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجرای برنامه نظام ارجاع را تحقق عدالت در سلامت عنوان و اظهار کرد: با اجرای این برنامه ضمن تکریم مردم می توان خدمات تخصصی و فوق تخصصی را به شکل صحیح به افرادی که نیاز واقعی دارند ارائه داد.

دکتر رییسی، راه اندازی سیستم نوبت دهی در کلینیک های ویژه و مراکز درمانی امری ضروری خواند و گفت: برای اجرای نظام ارجاع باید سیستم نوبت دهی الکترونیکی راه اندازی شود تا بتوان به شکل مطلوبی این برنامه را عملیاتی کرد.

وی هماهنگی و همکاری تمامی معاونت ها در اجرای برنامه نظام ارجاع را امری ضروری عنوان کرد و گفت: دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به شکل مناسبی این هماهنگی را ایجاد کرده اند  و به طور حتم این فعالیت تیمی راه را برای اجرای موفق این برنامه تسهیل می کند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار