دی ماه امسال : برگزاری هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

  • PDF

هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی دی ماه امسال برگزار می شود .

 

altaltبه گزارش وب دا دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، این جشنواره با مشارکت محققین برجسته داخلی، محققین ایرانی مقیم خارج کشور و محققین کشورهای عضو آیسسکو به منظور تجلیل از پژوهشگران و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید برجنبههای نوآوری در دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی داخل کشورومحققین خارج از کشور برگزار می شود .

این جشنواره در گروههای علوم پایه ، علوم بالینی داخلی ، علوم بالینی جراحی ، علوم دارویی ، علوم بهداشتی مدیریت و تغذیه ، علوم توانبخشی و پیراپزشکی ، علوم دندانپزشکی ، فناوریهای نوین ، ابداعات و اختراعات و HSRبرگزار می شود .

انتخاب برگزیدگان این جشنواره بر اساس شاخصهایی از جمله کسب شاخصهای مقاله تا 60درصد امتیاز کل شامل اولویت موضوع و ضرورت اجرا –نوآوری –کاربردی بودن یا تولید علم –کیفیت متدولوژی- اعتبار نشریه و مقاله –حجم کار –مشارکتی بودن تحقیقو شاخصهای کارنامه تحقیقاتی پنج ساله اخیر تا 40درصد  امتیاز کل شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی –تألیف کتاب –ثبت اختراع –بومیسازی فناوری و پاسخگویی به نیاز مدیران و مردم صورت می گیرد.

علاقمندان واجد شرایط تا سی ام مهر ماه مهلت دارند برای نام نویسی و ارسال آثار به نشانی اینترنتی http://razi.hbi.ir  مراجعه کنند .