برگزاری سمینارآموزشی اخلاق پزشکی در قطب شمال شرق کشور

  • PDF

سمینار آموزشی اخلاق پزشکی  با حضور دانشگاههای قطب شمال شرق کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  برگزار شد.


 به گزارش وب دا ، مسئول آموزش مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : این سمینار چهاردهم اسفند ماه در محورهای آشنایی با مفاهیم و اهمیت اخلاق و استانداردهای آن ، آشنایی با انواع رضایت و وظایف پرسنل در ارائه خدمت ، ثبت یادداشت و گزارشات به خصوص در شرایط خاص ، مسئولیتهای اخلاقی ، خطا ، انواع قصور و موارد قانونی از ساعت 30/7 الی 14 در سالن شهید هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا(ع) برگزار شد .

دکتر پوران قبادی با اشاره به اینکه این سمینار به منظور ارتقاء سطح دانش کارکنان شاغل در بخش درمان برگزار می شود . خاطر نشان کرد:  این سمینار ویژه تکنسین ها و پزشنل اورژانس 115 و رده های درمانی دانشگاهها و دانشکده های بجنورد ، بیرجند ، سبزوار ، قوچان، نیشابور ، تربت حیدریه ، گناباد و مشهد به مدت یک روز برگزار شد .

وی با اشاره به اینکه اخلاق در ابعاد حرفه ای در پزشکی و تمام مشاغل وابسته پزشکی اهمیت منحصر به فردی دارد اظهار داشت : آشنایی پرسنل درمان با استانداردهای مراقبت و استانداردهای سازمانی و شغلی و شرح وظایف خود در خصوص ارائه مراقبت به بیمار و نحوه ارتباط با بیمار طبق قوانین جاری کشوری از الزامات آموزشی به شمار می رود .  

این سمینار برای شرکت کنندگان دارای امتیاز بازاموزی است.

برگزاری دومین سمینار آموزش سلامت مردان در دانشگاه

  • PDF

به مناسبت هفته سلامت مردان دومین سمینار آموزش سلامت مردان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

  

مشهد میزبان کارگاه منطقه ای سیاه سرفه

  • PDF

کارگاه منطقه ای سیاه سرفه به منظور بررسی آخرین وضعیت اپیدمیولوژی این بیماری در جهان و ایران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

 

برگزاری نخستین همایش کشوری مروری بر مواد و تکنولوژیهای دندانپزشکی در مشهد

  • PDF

همایش کشوری مروری بر مواد و تکنولوژیهای دندانی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد .