آغاز به کار کنگره سراسری ارتقاء سلامت نوزاد در مشهد

  • PDF

کنگره سراسری ارتقاء سلامت نوزاد به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.

 

 

 

برگزاري آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي پرستاری در مشهد

  • PDF

سومين دوره آزمون جامع دانشجويان دکتري تخصصي (ph.D) رشته پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي برگزار شد.

 

برگزاری دو کارگاه تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

به همت مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو کارگاه تخصصی برگزار می شود .

 

مشهد میزبان سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامت

  • PDF

سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

 

 مدیر گروه توسعه مركز بهداشت خراسان رضوی گفت: این سمینار به منظور بررسی نقش پزشك خانواده در ارتقای سلامت جامعه خرداد ماه  سال آینده توسط دانشگاه علوم پزشكی مشهد برگزار می شود.
دکتر حسین خوبان افزود: حضور افزون بر یك هزار نفر از پزشكان عمومی، پزشكان متخصص زنان، اطفال، جراحی، داخلی، دندانپزشكان، داروسازان، كارشناسان پرستاری و مامایی و سایر رده های پزشكی در این همایش پیش بینی می شود.
وی محورهای اصلی این سمینار را پزشك خانواده و مسائلی شامل امیدها و چالش ها، عدالت در سلامت، خدمات ارجاع، هزینه و اثربخشی، تدبیر و فوریت ها، نظارت و پایش و همچنین جلب مشاركت مردم در سایر بخش های توسعه در ارتقای برنامه های سلامت و نقش پزشك خانواده در اصلاح و بهبود شاخص های سلامت جامعه عنوان كرد.