برگزاری چهارمین همایش خانواده و دانشگاه

  • PDF

چهارمین همایش خانواده و دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

آغازهشتمین همایش بین المللی ام .اس در مشهد

  • PDF

هشتمین همایش بین المللی ام. اس با حضور متخصصین این رشته از داخل و خارج كشور روز چهارشنبه در مشهد آغاز شد.

ارائه 1580 مقاله علمی در هفتمین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شرق کشور

  • PDF

 

در هفتمین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شرق کشورحدود 1580 مقاله به دبیرخانه همایش  ارسال شده است.

برگزاری نخستین كنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته در مشهد

  • PDF

 نخستین كنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته با حضور متخصصان داخلی و خارجی این رشته در مشهد برگزار می شود.