برگزاری کارگاه بین المللی Shape Analysis در دانشکده بهداشت

  • PDF

کارگاه بین المللی Shape Analysis در تجزیه و تحلیلهای آماری در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

برگزاری چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز و نوآوری با رویکرد آموزشی درمشهد

  • PDF

چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز و نوآوری با رویکرد آموزشی بهمن ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

سخنرانی پروفسور فرانسيس سوزوکا در پژوهشکده بوعلی

  • PDF

کنفرانس علمی مکانيسمهاي پيچيده ي انتقال اسيدنوکلئيک، با استفاده از ليپيدها و پليمرها در پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود .

فراخوان شرکت در کنگره بین المللی یکصد سال بیماریهای بورگر

  • PDF

مهلت ارسال مقاله به کنگره بین المللی یکصد سال بیماریهای بورگر تغییرات و چالشها تا هجدهم آذر ماه تمدید شد .