آغاز به کار چهارمین کنگره بین المللی قلب و عروق در مشهد

  • PDF

چهارمین کنگره بین المللی قلب و عروق در بیمارستان رضوی مشهد آغاز به کار کرد .

ارائه 450 مقاله در یازدهمین کنگره بین المللی سم شناسی و مسمومیتها

  • PDF

450 مقاله علمی و تخصصی در یازدهمین کنگره بین المللی سم شناسی و مسمویتهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه می شود .