انتصاب رییس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی رییس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان را منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم دکتر علی میری را به عنوان رییس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان منصوب نموده است.

بازنگری در کمیته های تخصصی کارگروه و تصویب آن در کارگروه،فعال کردن کمیته کارشناسی دبیرخانه با حضور کارشناسان حوزه های بهداشت، درمان، غذا ودارو و پژوهش و سایر سازمان های عضو کارگروه و دانشگاه های علوم پزشکی استان بر حسب موضوع و تهیه اولویت های لازم برای دستور کار جلسات کارگروه،تدوین نقشه توسعه سلامت استان با مشارکت سازمان هاي عضوکارگروه ومرکزتحقیقات SDH، احصاء شاخص های عدالت در سلامت به تفکیک شهرستان ها، تشکیل جلسات منظم کارگروه برابر آیین نامه و پی گیری مصوبات تا حصول نتیجه،برگزاری نشست های هم اندیشی با روسا و دبیران کارگروه های سلامت و امنیت غذایی شهرستان ها، پیگیری لازم برای اجرایی شدن سند توسعه سلامت، بیماریهای غیر واگیر، امنیت غذایی و تمهیدات لازم برای اجرا و پایش آن ،نظارت بر تشکیل مرتب و مستمر کارگروه در شهرستان ها و ارائه گزارش به صورت شش ماهه به اينجانب،برنامه ریزی برای برگزاری مجامع شهرستانی واستانی سلامت بمنظور توسعه گفتمان سلامت  و پیگیری جهت تدوین سیمای سلامت استان از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.