انتصاب اعضای ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی، اعضای ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه را منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم، دکتر بدیعی اول، معاون درمان دانشگاه،دکتر بهرامی، معاون بهداشت دانشگاه،دکتر اعتضاد رضوی، معاون آموزشی دانشگاه،دکتر بحرینی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،دکتر اخگری، معاون غذا و دارو دانشگاه،دکتر تابش، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه،دکتر خوبان، مدیر روابط عمومی دانشگاه،دکتر رمزی، مدیرکل بیمه سلامت استان،دکتر ابراهیمی پور، مدیر برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه،آقای عزتی، مدیر پرستاری دانشگاه و آقای عادل، مسئول دبیرخانه برنامه تحول نظام سلامت   را به عنوان اعضای ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب نموده است.

جلب حمایت مقامات استانی در اجرای برنامه های تحول سلامت،تدوین راهبردها و برنامه های اقدام در حوزه های اجرایی دانشگاه مبتنی بر خط مشی های ستاد کشوری،بکارگیری راهکارهای کنترل هزینه ها و متناسب کردن منابع و مصارف،تشکیل کمیته های تخصصی لازم در راستای اجرای وظایف ستاد و تعیین چارچوب اختیارات آنها با تأکید بر تشکیل کمیته های مدیریت هزینه های بیمارستانی،ایجاد هماهنگی بین وزارت، دانشگاه، سازمانها و واحدهای استانی سازمان های بیمه ی پایه،ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در اجرای برنامه های تحول سلامت بین واحدهای تابع دانشگاه و پایش مستمر پیامدهای برنامه های تحول سلامت و تهیه و ارائه گزارشات دوره ای به ستاد کشوری از جمله مواردی است که در این حکم بر  آن تاکید شده است.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار