انتصاب سرپرست مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی سرپرست مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) را منصوب کرد.  

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم دکتر علی خورسند وکیل زاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) نموده است.

در این حکم آمده است: با عنایت به سیاستهای دانشگاه در خصوص توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی و همچنین با توجه به جایگاه مجتمع فوق در نظام سلامت استان ، از جنابعالی انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و استفاده بهینه از امکانات موجود ، ضمن هماهنگی لازم با مسئولین دانشگاه و تعامل سازنده با کلیه ذینفعان ، اقدامات لازم در خصوص ایجاد زمینه های بهبود و بهره وری بیمارستان را از طریق اجرای قوانین و دستورالعملها بعمل آورید .

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار