انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان خواف

  • PDF

انتصاب مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهدرییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی مدیر شبکه بهداشت و درمان خواف را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم دکتر علی افکار را به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان منصوب نمود.

پاسخگویی شایسته به نیازها وخواسته های مردم شریف شهرستان درحوزه سلامت،ارتقاء‌برنامه های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی و فرهنگی به منظور تحقق عدالت در سلامت،هماهنگي لازم با معاونين و مديران دانشگاه،تعامل مثبت و سازنده با مسئولين شهرستان وتقویت هماهنگی های برون بخشی،صیانت وارتقاء، منابع انسانی ، فیزیکی و مالی شبکه، نگاه سلامت‌ محور با اولويت پيشگيري و تسري برنامه‌هاي بهداشتي و  پايش برنامه‌ها و استقرار پرونده الکترونیک شهروندان و اجرای نظام ارجاع الکترونیک از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار