انتصاب مدیران کانون بسیج اساتید و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

انتصاب رییس بیمارستان منتصریه( مرکز دیالیز و پیوند اعضا )مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در حکمی مدیر کانون بسیج اساتید و مدیر کانون بسیج دانشگاه علوم پزشکی مشهد را منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر محسن ذاکریان در این حکم ضمن قدردانی از تلاش های حسین مرزبان و دکتر محمد صادقی در مدت مسئولیت، دکتر محمد رضا صابری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان مدیر کانون بسیج اساتید(کانون مستقر در ساختمان قرشی) منصوب نموده است.

همچنین در این حکم دکتر محمود صادقی وزین را به عنوان مدیر کانون بسیج دانشگاه علوم پزشکی مشهد(کانون بسیج جامعه پزشکی مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه شهرک دانش و سلامت) منصوب نموده است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.