نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اختصاص اعتبار برای اجرای طرح های نیمه تمام شبکه بهداشت و درمان کاشمر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 18
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از پروژه در حال ساخت بیمارستان امداد و نجات جنوب مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 35
بیمارستان جدید شهید هاشمی نژاد؛ سومین قطب درمانی عمومی مشهد می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 37
نصب سه دستگاه هواساز در بخش های کرونایی بیمارستان قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 29
پیشرفت 30 درصدی پروژه بیمارستان شهر گلبهار نوشته شده توسط مقضی 37
آغاز به کار مجدد پروژه احداث بیمارستان شهر جدید گلبهار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 43
عملیات ساختمانی پروژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد اوایل تیر ماه به اتمام می رسد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 77
بازسازی و نوسازی تاسیسات بخش های بستری بیماران کرونایی در بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 52
آغاز بهسازی و بازسازی 4 بخش بستری مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 56
عملیات ساختمانی پروژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد به زودی به اتمام می رسد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 79