نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اتمام طرح پیاده روسازی بیمارستان سوانح شهید کامیاب نوشته شده توسط عباس زاده 200
اجرای 4 پروژه عمرانی در مرکز ابن سینا و دکتر حجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط محمد حقیق 83
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان فریمان نوشته شده توسط موسوی 76
نشست صمیمی رییس دانشگاه با مدیران عمرانی استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 91
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت پروژه های بیمارستانی و درمانگاهی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 65
تاکید بر تسریع در ساخت پروژه اورژانس متمرکز بیمارستان سوانح شهید کامیاب نوشته شده توسط عباس زاده 108
افتتاح طرح توسعه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 158
مشهد مقدس ظرفیت های مناسبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 127
با حضور وزیر بهداشت، بیمارستان و زایشگاه مادر در مشهد به بهره برداری رسید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 189
استاندار خراسان رضوي: مردم منطقه شرق مشهد نيازمند توجه بيشتر در حوزه خدمات درماني هستند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 158

آخرین اخبار