24 مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد زیر پوشش طرح ارتقاء هتلینگ قرار گرفتند

  • PDF

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در قالب برنامه تحول نظام سلامت، 24 مرکز درمانی زیر پوشش برنامه ارتقاء هتلینگ قرار گرفتند.

دکتر بحرینی در گفتگو با وب دا، خاطر نشان کرد: بازسازی و توسعه فضاهای درمانی یکی از مهمترین اقداماتی بود که در سال های اخیر در مناطق زیر پوشش دانشگاه به اجرا در آمد که در این راستا 330 هزار متر مربع از فضاهای بیمارستانی دانشگاه بهسازی و بازسازی شد.

افزوده شدن 220 تخت بستری به مجموع تخت های بستری بیمارستان قائم(عج)

وی هتلینیگ بیمارستان قائم(عج) را از مهمترین اقدامات در این راستا عنوان کرد و گفت: در قالب این برنامه تا کنون عملیات اجرایی 16 بخش از 27 بخش به طور کامل به اتمام رسیده است که موجب افزایش 220 تخت بستری به مجموع تخت های این مرکز شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه با اجرای برنامه هتلینگ بستری شدن بیماران در راهروهای بیمارستان قائم(عج) به دلیل کمبود فضای فیزیکی به طور کامل مرتفع شد تصریح کرد: بازسازی  8 اتاق عمل از مجموع 22 اتاق عمل، بهسازی 3 بخش اورژانس از مجموع 5 اورژانس و ایجاد اورژانس متمرکز از دیگر اقدامات در این مرکز به شمار می رود.

بهسازی و بازسازی بخش های بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

دکتر بحرینی خاطر نشان کرد: در گذشته قشر فراموش شده بیماران روان در فضاهای نامناسب و بدون تهویه نگهداری می شدند که اکنون با اصلاحات صورت گرفته در برخی از بخش های بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی و ابن سینا، بیماران در فضاهای بسیار مناسب و استاندارد بستری می شوند.

وی تصریح کرد: در این دو مرکز تا کنون 11 بخش بستری از 23 بخش و یک بخش اورژانس به صورت کامل بازسازی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تملک اراضی دارای کاربری بهداشتی درمانی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به مساحت 24 هزار متر مربع و تملک دو قطعه زمین هر یک به مساحت 152 متر مربع به منظور ساخت محل سکونت بیماران مبتلا به جزام از دیگر اقدامات انجام شده در راستای بهبود کیفی خدمات به شمار می رود.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.